Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici !

 

Městská část Praha 2 prodala dům, ve kterém sídlí pobočka Městské knihovny, bez jakýchkoliv záruk týkajících se jejího budoucího osudu !

Nový vlastník může likvidačně zvednout nájem nebo knihovnu vypovědět ! 

 

 


 

AKCE :

 • 19.1.2015 vzniká internetová Petice za záchranu pobočky městské knihovny v Záhřebské ulici na stránkách

 • www.petice24.com/zachranme_knihovnu

 • Ke dni 12.května 2015 petici podepsalo 804 občanů

 • Dne 3.3.2015 byly odeslány řediteli Městské knihovny v Praze a radnímu pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy podpisové archy s více než 700 podpisy spolu s průvodním dopisem:

 • Dne 24.3.2015 byla petice odeslána členům zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy a s ní podpisové archy s více než 700 podpisy spolu s průvodním dopisem:

 • Dne 24.3.2015 byla petice odeslána emailovou korespondencí všem členům zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy.  

 • Dne 16.4.2015 byla zaslána k rukám radního pro kulturu Jana Wolfa a dalších členů Rady hl. m. Prahy petice datovou schránkou spolu se žádostí o naléhavé řešení situace. 

 

 

REAKCE :


 

Městská knihovna v Záhřebské uliciMěstská knihovna v Záhřebské uliciMěstská knihovna v Záhřebské ulici

 

 

 

 Google Maps - panoramatické snímky knihovny 

 

Zobrazení na mapě

 

Noviny Prahy 2, Ročník 2002, č. 12 prosinec: 

Nově otevřená pobočka v Záhřebské

 

 

 

 

 

 


 

 

 • Adresa Záhřebská 20 a 22 je místem, kam se za dlouhá léta naučili lidé chodit nejenom pro knížky.

 • Loni se v knihovně v Záhřebské odehrálo 56 akcí pro zhruba tisícovku dětí. Knihovna každý rok pořádá třeba pasování na čtenáře pro prvňáčky, kteří na konci svého prvního školního roku dokazují, že se naučili číst a mohou tak být přijati mezi čtenáře. 

 • V roce 2013 měla knihovna Záhřebská 4373 zapsaných čtenářů, tedy takových, kteří v tom roce alespoň jednou využili a zalogovali si průkaz. 

 • Návštěvnost knihovny je ročně přes 21 tisíc lidí, kteří si půjčí přes 58 tisíc knížek, ale také audioknih a her. Knihovna je jednou z poboček, které půjčují domů stolní hry

 • knihovna poskytuje množství služeb  viz: http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/zahrebska/

 • knihovna disponuje rozsáhlým dětským oddělením nabízejícím množství specializovaných akcí pro děti a mládež viz : Akce pro děti a mládež

 • Knihovna poskytuje bezplatný přístup k internetu, který využívají všechny generační skupiny, včetně velmi frekventovaného využití osobami hledajícími pracovní místa.  

 • prostřednictvím napojení na síť Městské knihovny v Praze a rezervační služby pobočka nabízí z fondu více než 2.061.000 knih a dalších knihovních materiálů 

 


 

Nezodpovědné a nekvalifikované rozhodnutí ohrožuje další existenci pobočky Městské knihovny !

Zřizovatel si při prodeji nemovitosti nevymínil žádné věcné břemeno, které by zabezpečilo další bezproblémovou existenci knihovní pobočky. Rada Prahy 2 doporučila zastupitelstvu prodej bytovému družstvu a nevymínila si přitom žádné věcné břemeno, které by do budoucna nového majitele nějak omezovalo v disponování s nebytovými prostory v přízemí domu, kde sídlí knihovna. Zastupitelstvo 29. září s prodejem souhlasilo. Nový vlastník minimálně může zvednout nájem, ale knihovna se může ocitnout i na dlažbě. Tyto informace potvrdila mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková.


Podle radnice Prahy 2 byl dům zařazen do prodeje tedy po posouzení výnosnosti nebytových prostor. „Z tohoto pohledu byl dům zařazen do prodeje jako celek, jelikož roční výnosnost nebytových prostor je nižší než 400 tisíc korun,“ uvedla Martina Klapalová z odboru vnějších vztahů Prahy 2. Prostory knihovně nebyla pronajata v režimu obecního zájmu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že městská část je zřizovatelem vlastní Knihovny na Vinohradech, na kterou ročně přispívá částkou 3,6 milionu korun, a zároveň jsou v režimu obecního zájmu pronajímá nebytové prostory Městské knihovně  v její pobočce v Dittrichově ulici.


 

Alternativou řešení nemůže být knihovna ve Vinohradské ulici  62, jak navrhuje zřizovatel, a to zejména z následujících důvodů :

 

   1/ Knihovna ve Vinohradské ulici 62 není zapojena do sítě poboček Městské knihovny v Praze a neumožňuje výpůjčky z fondů uložených v centrální knihovně na Mariánském náměstí ani dalších 41 pobočkách Městské knihovny prostřednictvím knihovního servisu obsluhujícího mj. též hudební oddělení, divadelní oddělení, oddělení pragensií a další fondy (http://www.mlp.cz/cz/sluzby). Je důležité vzít v úvahu, že v dnešní době se již nevybírají knihy tzv " z regálů", ale prostřednictvím internetových objednávek z často vzdálených depozitářů a fondů slouží pobočka jako nocenitelný zprostředkovatel této možnosti.

 

     2/ Vzdálenost od pobočky v Záhřebské ulici představuje zejména pro seniory a děti vážnou překážku jejího využití. Totéž se týká i služeb místní komunitě čtenářů ze škol, zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a dalších lokálních institucí. Navíc je tato cesta vedena rušným centrem města spojeným s hustou dopravou (Francouzská, Korunní, Slezská, Vinohradská).

     

Detailní zobrazení naleznete zde. 

 

 

Mapa pobočky

 

 

Fotografie pobočkyFotografie pobočkyFotografie pobočkyFotografie pobočky

Fotografie pobočky

 

 

 

 

 

 

 


 

Pomozte nám zachovat pobočku Městské knihovny v Záhřebské ulici !!!! 

 

Komu je tato petice především adresována ? 

 

Seznam zastupitelů hl.m.Prahy  *  Seznam zastupitelů MČ Praha 2

Vedení Městské knihovny v Praze

Vyzvěte spolu s námi touto peticí zřizovatele, jehož nekvalifikovaným rozhodnutím tato situace vznikla, k nalezení finančních prostředků pro zachování pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici a tím i k zachování rozsahu a kvality poskytovaných knihovních služeb na Praze 2. 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu vyjádřenou podpisem. 

 Pomozte nám prosím oslovit co nejvíce dalších lidí odesláním adresy této petice:http://www.petice24.com/zachranme_knihovnu 

Využijte prosím možnosti rozšíření informovanosti o problému prostřednictvím internetu a sociálních sítí      

 

 

     

 

Městská knihovna v číslech

v roce 2013

Čísla

Údaje

42

měla MKP poboček + 3 bibliobusy

470

lidí bylo zaměstnáno v MKP k 31. 12. 2013, 77 % jsou ženy, 23 % muži

27

dobrovolníků nám pomáhalo při akcích vně i uvnitř knihoven a celkem nám věnovali 911 hodin; 107 dobrovolníků pomáhalo při stěhování fondů z dosahu vody, celkem 330 hodin

2 061 912

knih, map, CD, DVD, obrazů, not, kazet a elektronických dokumentů má MKP ve fondu

119 076

dokumentů přibylo do fondu MKP

19, 70

milionů Kč je částka, kterou MKP vynaložila v roce 2013 na nákup nových dokumentů

14

oborových databází je dostupných on-line přes www.mlp.cz/da­tabaze

6 435 873

tolik knížek (CD, DVD, map, obrazů…) si čtenáři půjčili v roce 2013

1 279 000

stažení a zobrazení elektronických dokumentů z fondu knihovny (e-knihy, digitalizované dokumenty)

182 890

lidí mělo v roce 2013 platný čtenářský průkaz a využilo alespoň jednou služby knihovny

40 800

lidí mělo v roce 2013 platný čtenářský průkaz, ale žádnou ze služeb knihovny nevyužilo

32 366

lidí si v roce 2013 nově pořídilo čtenářský průkaz

2 179 568

lidí přišlo do knihovny za knihami, informacemi nebo kulturou

2 932 345

lidí navštívilo webové stránky knihovny

33,5

průměrný věk dospělého registrovaného čtenáře MKP; dětskému čtenáři je průměrně 10,6 let

3 483

kulturních nebo vzdělávacích akcí se uskutečnilo v sálech Ústřední knihovny a v pobočkách MKP péčí knihovníků a programových pracovníků Kulturního a vzdělávacího centra

127 270

lidí tyto akce navštívilo

335

vzdělávacích akcí se uskutečnilo pro zaměstnance MKP a pracovníky regionálních knihoven

40

pražských veřejných knihoven obsluhuje MKP v rámci regionálních funkcí

 

 


 

 

Petice čtenářů již v minulosti úspěšně odvrátily hrozbu uzavření poboček

 

Městské knihovny Pohořelec na Praze 1 a Dědina na Praze 6. 

 

 

http://www.petice24.com/za_zachovani_pobocky_mestske_knihovny_hradcany_na_pohorelci

http://www.katerinaklasnova.cz/novinky/radnice-prahy-1-si-vyzadala-cas-na-vyreseni-situace-knihovny-na-pohorelci

http://www.prazskypatriot.cz/miliony-na-ples-praha-1-ma-statisice-na-knihovnu-ne/

http://praha.zeleni.cz/20188/clanek/protesty-slavi-uspech-knihovna-na-pohorelci-snad-bude-zachranena/

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/lide20080201.html

 


 

 

Děkujeme :

 

 - Leaders Magazine za podporu petice 

 

 - Webu http://www.culturenet.cz za zveřejnění petice

 

- Parlamentním listům za zveřejnění této petice v článku Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici.  

 

-  Dne 23. ledna 2015 navštívili na základě naší petice pobočku knihovny v Záhřebské ulici redaktorka a kameraman metropolitní televize TV Praha.  V reportáži se k možnostem řešení problému vyjádřila mluvčí Městské knihovny Lenka Hanzlíková i místostarostka MČ Praha 2 Michaela Mazancová Záznam celého pořadu naleznete ZDE 

 

 

 

 

Dne 3.3.2015 byly odeslány řediteli Městské knihovny v Praze a radnímu pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy podpisové archy s více než 700 podpisy spolu s průvodním dopisem:

Dne 24.3.2015 byla petice odeslána všem členům zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy a s ní podpisové archy s více než 700 podpisy spolu s průvodním dopisem:

 

Vážení pánové,

 

dovolte, abychom Vás informovali o vzniku občanské iniciativy za záchranu pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici, Praha 2.

 

V této souvislosti vznikla též petice, kterou k dnešnímu dni podpořilo již více než 700 občanů. 

Text petice je uveřejněn na internetových stránkách http://www.petice24.com/zachranme_knihovnu a petiční arch s podpisy přikládáme přílohou této elektronické zprávy.

 

Obracíme se na Vás se žádostí o podporu a pomoc v dobré víře, že společným úsilím najdeme východisko z nepříznivé situace, která s největší pravděpodobností vznikla v důsledku nepromyšlených kroků zodpovědných činitelů v procesu privatizace bytového fondu.

 

Žádáme Vás zejména o poskytnutí informací týkajících se výhledu a postupu řešení situace a k vytvoření platformy, která by umožnila občanům Prahy 2 zapojit se do diskuze k řešení problému.

 

 

Za organizátory petice

 

JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. 

Jana Masaryka 32, Praha 2

www.frischmann.cz

 

 

 

 

 
 •